Voorzieningen

Zijn er scholen voor onze kinderen in de omgeving van Waterrijk Woerden?

In Waterrijk Woerden staat een Brede School. Deze biedt onderdak aan katholieke basisschool De Regenboog, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. In Snel en Polanen (waarvan Waterrijk een onderdeel is) zijn daarnaast nog een Protestants – Christelijke basisschool (de Margrietschool) en een openbare basisschool (de Andersenschool) gevestigd. Pal naast Waterrijk Woerden treft u ook aan de vmbo-locatie van het Minkema College en iets verderop de havo-vwo-gymnasium-locatie van ditzelfde Minkema College

Waar kan ik terecht voor medische voorzieningen?

In Snel en Polanen (waarvan Waterrijk een onderdeel is) is een huisartsenpraktijk gevestigd, evenals een apotheek, een thuiszorgwinkel, een kliniek voor tandheelkunde, een logopedistenpraktijk en een fysiotherapeutenmaatschap. Ook het Zuwe Hofpoort ziekenhuis is op fietsafstand.

Waar kan ik boodschappen doen in Waterrijk Woerden?

Voor uw boodschappen kunt u terecht in het winkelcentrum van Snel en Polanen. In Waterrijk Woerden zelf zijn geen winkels.

Kan ik Waterrijk Woerden bereiken met het openbaar vervoer?

Waterrijk Woerden ligt op fietsafstand van NS-station Woerden.

Waterrecreatie

Er liggen twee grote plassen bij Waterrijk Woerden. Kan ik daarin zwemmen?

Ten zuiden van Waterrijk Woerden ligt de recreatieplas Cattenbroek. Daar kunt u zwemmen bij Strand Cattenbroek in het zuidwesten van de plas. Het zwemgedeelte is afgezet met een ballenlijn. Zwemmen achter de ballenlijn is niet toegestaan. De plas ten oosten van Waterrijk Woerden is een natuurplas. Om de natuur ongestoord haar gang te laten gaan, is deze plas niet toegankelijk. Het pad langs de Potterskade blijft open voor voetgangers waardoor een wandeling rondom de natuurplas en de recreatieplas mogelijk is.

Kan ik varen op de recreatieplas?

Op de recreatieplas kunt u roeien, zeilen en surfen. Bootjes met een elektromotor zijn eveneens welkom. Vanwege de waterkwaliteit en veiligheid voor andere recreanten zijn boten met andere motoren niet gewenst. Waterskiën en jetskiën zijn niet toegestaan, evenals kitesurfen; dit laatste is te gevaarlijk vanwege de hoogspanningslijnen. U kunt uw boot te water laten bij de botenhelling in het buurtpark bij het Inarimeer in Waterrijk Woerden. Vervolgens kunt u doorvaren naar de recreatieplas. Er mogen geen boten worden afgemeerd aan de natuurplas. Het afmeren in het openbaar gebied is alleen toegestaan tijdens het vaarseizoen – van 15 april tot 15 oktober – voor maximaal 3 x 24 uur. Bij het Kallameer ten zuiden van de Kallameerbrug komt een inlaatplek voor boten vanaf een aanhanger. Eigenaren van een woning, grenzend aan het water, mogen hun boot gedurende het hele jaar vrij afmeren bij de woning.

Kan ik zwemmen in de grachten van Waterrijk?

Het wordt afgeraden om te zwemmen in de grachten omdat dit water niet wordt gecontroleerd op aanwezige elementen onder water, zoals glas, fietswrakken, afval. De aanwezige trappen dienen alleen als noodvoorziening als iemand ter water raakt.

Openbare ruimte

Waar kan ik terecht voor klachten over de openbare ruimte?

U kunt een melding indienen over het openbaar gebied. Klachten over o.a. overhangend groen, onkruid, rioleringen, verkeersborden- en lichten, beschadigd wegdek, vervuiling, hondenpoep, uw minicontainer, cocons, verzamelcontainers of ondergrondse vuilcontainers kunt u melden via het online klachtenformulier of u kunt bellen met de klachtenlijn, tel.: 14 0348

Kavelverkoop

Zie particulier opdrachtgeverschap

Zie particulier opdrachtgeverschap

Kosten

Wat is de gemiddelde prijs van een kavel?

De prijzen van kavels worden per kavel getaxeerd. De prijs is onder andere afhankelijk van grootte, ligging en bebouwingsmogelijkheden.

Maakt het voor de toewijzing van kavels verschil of je in de gemeente Woerden woont of daarbuiten?

Nee, dat maakt geen verschil. Iedereen heeft gelijke kansen op een kavel. Of u ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor een kavel is een kwestie van loting. De kavels in het villapark worden zonder loting verkocht.

Met welke kosten moet ik rekening houden als ik een huis wil bouwen?

Naast de grondkosten krijgen zelfbouwers te maken met onder andere bouwbegeleiders, architecten, aannemers en leveranciers die gezamenlijk het grootste deel van het bouwbudget opeisen. Ook de bouwleges die u moet betalen aan de gemeente voor het verkrijgen van een bouwvergunning, maken hier deel van uit. Er is geen totaal te geven wat een zelfbouwwoning kost. Naast genoemde factoren is dat immers ook in grote mate afhankelijk van uw eigen eisen en wensen. Laat u voorafgaand aan de aankoop van een kavel goed informeren door (ervarings-)deskundigen op het gebied van bouwen. Praat ook met adviseurs over uw financiële bestedingsruimte in relatie tot uw eisen en wensen. Deze informatie vormt de basis voor een succesvol zelfbouwtraject.

Op welke extra kosten moet ik rekenen?

Een kostenpost die soms in het voortraject toch nog over het hoofd gezien wordt, betreft inrichting en aankleding van huis en tuin. Een keuken, een badkamer, stoffering, wandafwerking etc. zijn bepaald geen sluitposten. Ook het inrichten van de kavel rondom het huis brengt kosten met zich mee die behoorlijk kunnen oplopen. De aansluitingen vinden plaats tegen de daarvoor geldende voorwaarden en tarieven op kosten van de koper. De nutsvoorzieningen worden door de diverse nutsbedrijven aangelegd. Leges bouwvergunning en welstand – overige kosten: • Notariskosten, voor transport van de grond + het opmaken van de hypotheekakte; • Kadastraal recht (inschrijvingskosten in het openbaar register); • Transportkosten zwarte grond i.v.m. aanleg tuin; • Zand i.v.m. aanleg van terrassen e.d.; • Afsluitprovisie hypotheek; • Taxatiekosten; • Renteverlies tijdens de bouw; • Verkoopkosten van uw huidige woning; • Overbruggingskrediet etc.

Vergunningen

Waar kan ik terecht met vragen over de (omgevings)vergunning?

Voor al uw vragen over de (omgevings)vergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket van de gemeente Woerden, telefoon 14 0348 of e-mail: omgevingsloket@woerden.nl.

Woningaanbod

Welke huizen staan er momenteel te koop?

Een beknopt overzicht van nieuwbouwwoningen die momenteel te koop staan in Waterrijk Woerden, treft u aan in de nieuwsbrief en onder Over Waterrijk Woerden.

Kan ik een woon-werkwoning kopen?

In het Villapark is er een mogelijkheid om 50m2 te realiseren voor werkruimte. Het grootste deel moet woonruimte blijven. Op de eilanden worden veel verschillende projecten gerealiseerd. De betreffende makelaars kunnen u het beste vertellen of daar woon-werkwoningen tussen zitten.

Particulier opdrachtgeverschap – je eigen huis bouwen

Welk type kavels zijn er beschikbaar?

Er zijn kavels in het villapark beschikbaar, kavels op Eiland IV en grachtenkavels op Eiland III.

Hoe weet ik wanneer er kavels beschikbaar komen?

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Waterrijk Woerden krijgt u automatisch een e-mail over de nieuwste kaveluitgifte. Die informatie is op dat moment ook te vinden op deze site, op www.woerden.nl en in de plaatselijke huis-aan-huisbladen. Sommige kavels zijn direct beschikbaar, voor andere kavels wordt per tranche in de vorm van een kaveluitgifte een loting gehouden.

Hoeveel kaveluitgiftes komen er nog en wanneer?

Voorlopig worden er één of twee keer per jaar kavels uitgegeven. Welke kavels te koop komen wordt per uitgifte vastgesteld.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een kavel?

Elke kaveluitgifte gaat van start met een informatiebijeenkomst. Direct of kort daarna is op deze website achtergronddocumentatie beschikbaar. Bij Pia van den Bosch van de gemeente Woerden kunt u het inschrijfformulier en overige documentatie opvragen. Zij stuurt u het formulier en de documentatie digitaal toe. Ook kunt u bij haar terecht met al uw vragen over de kavels, het ontwerpproces en de inschrijfprocedure. Contactgegevens Pia van den Bosch: telefoon: 14 0348, e-mail: bosch.p@woerden.nl. Financiële informatie is te lezen onder het kopje Kosten 

Ik weet niets van bouwen. Kan ik daar hulp bij krijgen?

Heel veel mensen dromen ervan om ooit een huis zelf te laten bouwen. Er is echter een kleine groep die er ook echt aan begint. Er komt veel bij kijken en niet iedereen heeft ervaring met vergunningprocedures, architecten en aannemers. Het is dan ook verstandig om een professionele begeleider bij uw bouwproject te betrekken. Veel vragen zullen zeer specifiek zijn. Die vragen kunnen door specialisten worden beantwoord, zoals bouwbegeleiders, architecten etc.

Ik wil een twee-onder-een-kapwoning of een drie-onder-een-kapwoning. Hoe kom ik aan een ‘bouwpartner’?

Het kan zijn dat u al weet met wie u samen gaat bouwen, dus wie u graag als toekomstige buur wilt, maar het kan ook zijn dat u nog niemand op het oog heeft. Een bouwbegeleidingsbureau / makelaar kan mensen samen brengen.

Hoe werkt dat, bouwen aan een meer-onder-een-kapwoning?

Met het bouwen van een woning in een rij heeft u met andere factoren te maken dan met de bouw van een vrijstaande woning. U heeft immers aan één of beide zijden van uw woning te maken met bouwen tegen uw buurman aan. Daar komt technisch en organisatorisch wat meer bij kijken. Zeker voor het bouwen in een rij is het verstandig om een expert in te schakelen. Deze zorgt ervoor dat het geen belemmering vormt om op deze bijzondere manier uw woning te realiseren.

Ik heb een architect nodig. Waar vind ik die?

Op architectenweb staan ruim 350 architecten ingeschreven. Ook begeleidingsbureaus beschikken over de portfolio’s van verschillende architectenbureaus. Een begeleidingsbureau biedt ook ondersteuning bij het contracteren van de architect.

Waar moet ik op letten bij het selecteren van een architect?

Selecteert u zelf een architect? Lees dan voor tips de brochure ‘Eigen droomhuis bouwen’. Hierin staat waar u allemaal op kunt letten bij de selectie van uw architect, het opstellen van een programma van eisen en het ontwerp. Ook tips over de kwaliteit en duurzaamheid van uw toekomstige woning komen aan bod.

Mag ik mijn huis neerzetten op mijn kavel waar ik wil?

Nee, niet helemaal. In de voorschriften uit het bestemmingsplan staan de grenzen beschreven waarbinnen uw woning gebouwd moet worden.

Hoeveel lagen mag de woning hebben?

Het aantal lagen dat een woning mág, maar soms ook móet hebben, verschilt per kavel. In de bebouwingsvoorschriften staat duidelijk vermeld wat de mogelijkheden zijn doordat de maximale bouwhoogte is vermeld. Het is daarmee niet het aantal lagen dat bepalend is, maar de maximale bouwhoogte.

Hoe groot mag het huis zijn?

In de bebouwingsvoorschriften staat welk oppervlak u maximaal van uw kavel mag bebouwen, voor zover dat gelegen is binnen de bestemming. Daarnaast is ook vermeld binnen welke grenzen op uw kavel de woning moet komen te staan en wat de maximale bouwhoogte is. Al deze factoren samen bepalen de maximale grootte van uw woning.

Moet ik direct het maximale volume bouwen of mag ik later uitbreiden?

U hoeft niet meteen uw totale ideale woning te laten bouwen. Het is toegestaan om de woning later uit te breiden, waarbij de op dat moment geldende regels en voorwaarden gehanteerd zullen worden. U zult tegen die tijd voor een uitbreiding ook weer een bouwvergunning moeten aanvragen.

Hoe lang mag ik over de bouw van mijn huis doen?

U moet uw huis binnen een bepaalde termijn afbouwen. De planning is aangegeven in de achtergronddocumentatie. Overschrijdt u die termijn, dan riskeert u het terugvorderen van de kavel onder inhouding van een boete. Het idee van een boete klinkt wellicht niet sympathiek, maar bedenk dat deze regel ook voor anderen geldt. U heeft namelijk een gedeeld belang; de straat, de stoepen en de plantsoenen kunnen bijvoorbeeld pas worden opgeleverd als alle woningen zijn gebouwd.

Mag ik de kavel doorverkopen?

Nee. Het is niet toegestaan om de kavel door te verkopen.

Mag ik mijn woning meteen na oplevering doorverkopen?

In principe mag u uw woning niet doorverkopen. Er rust een antispeculatiebeding op de woning. Als u toch besluit tot doorverkoop krijgt u op grond van dit antispeculatiebeding een boete opgelegd.

Wie doet de aanleg van de noodzakelijke kabels en leidingen voor het huis?

Bij het bouwrijp maken komen de kabels en leidingen in de openbare weg te liggen. U doet zelf het verzoek aan de nutsbedrijven om uw woning aan te sluiten. Daarvoor worden kosten berekend.

NU IN VERKOOP

Laatste kavel Eiland IV

De kavel heeft een unieke ligging: aan de westkant van het eiland, grenzend aan de recreatieplas met zicht op de Potterspromenade.

– Riante kavel van 406 m²
– Bestemd voor een vrijstaande villa
– Verkoopprijs € 350.000,- incl. btw

De inschrijving is inmiddels gesloten.

Loting: 12 mei 2020

Interesse?

Uitgebreide kopersinformatie en een inschrijfformulier kunt u opvragen bij Pia van den Bosch van gemeente Woerden, telefoon 14 0348, e-mail bosch.p@woerden.nl.

Zie ook: inschrijfprocedure.